Tijd gestold in waskrijt

18 augustus 2021

Het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Villa Augustus is op tal van foto’s en films, in boeken en artikelen vastgelegd, maar óók in afwrijfsels. Niet iedereen zal onmiddellijk weten wat er met de term bedoeld wordt. Zoals het Franse synoniem ervan, frottages menigeen eveneens vreemd in de oren kan klinken. Maar wie in de Watertoren voor een werk van Ton Martens staat, zal de toegepaste techniek toch snel genoeg herkennen.

Lees meer
Ton Martens in zijn huis in Den Haag

Ton Martens in zijn huis in Den Haag

Bij hoge uitzondering nu nog even te zien (of anders allicht bij een opgraving over vijfhonderd jaar): de kunstwerkjes van Dora Dolz en Mischa van Teeffelen in het kanaaltje dat door onze moestuin loopt.

Lees meer

Recente aanwinst in de verzameling van Villa Augustus: dit kunstwerk van Diana Scherer, getiteld 'Hyper Rhizome' (2019). Sinds 2010 is Diana gefascineerd door wat ze omschrijft als 'root system domestication': het knopen en weven van plantenwortels terwijl die nog in de aarde groeien. Eenmaal bovengronds zijn die weefsels nog amper te onderscheiden van door mensenhanden gemaakte patronen in bijvoorbeeld kant, kleden, architectuur en siersmeedwerk.

Lees meer
Hyper Rhizome in het restaurant van Villa Augustus

Hyper Rhizome in het restaurant van Villa Augustus

Veel regelmatige bezoekers van Villa Augustus zijn door de jaren heen vanzelf liefhebbers geworden van het werk van Martin Jarrie. In het restaurant en de limonaia hangen drie schilderijen van deze Parijse kunstenaar. In onze markt zijn daarnaast ook boeken, kaarten en affiches van zijn hand te koop. Onder de titel 'Manger avec les yeux' wijdt Museum Belvédère in Heerenveen tot en met 5 april een grote overzichtstentoonstelling aan zijn oeuvre. Mede-oprichter en art-director Dorine de Vos van Villa Augustus is Jarrie-fan van het eerste uur.

Lees meer