De bloemen in de tuin van Villa Augustus worden bestoven door onze eigen bijenvolken. Hun kasten staan achter in de boomgaard. Moeder Paula en dochter Missy van Ittersum zijn de imkers die er sinds kort over waken. In dit verhaal stellen we beide vrouwen aan je voor. En als je ze met hun bijen aan werk het ziet: schiet ze vooral aan om ze daarover het hemd van het lijf te vragen.

Lees meer
Missy en Paula, onze nieuwe imkers.

Missy en Paula, onze nieuwe imkers.

Bijen spelen een grote rol in onze voedselproductie. Ze bestuiven driekwart van de gewassen die we op akkers en in boomgaarden verbouwen. Een onmisbare schakel in de teelt van heel veel fruitsoorten en groenten, maar bijvoorbeeld ook van die van koffie. Onder andere door toedoen van de grootschalige landbouw hebben bijen het moeilijker dan ooit. In Nederland en elders zijn veel soorten met uitsterven bedreigd of al verdwenen. Diverse natuurorganisaties werken nu samen om mensen bewuster te maken van de betekenis van het nijvere bijtje in ons ecosysteem. Onlangs verscheen ook de Veldgids Bijen voor Nederland en Vlaanderen. Een 432-pagina's dik standaardwerk voor iedereen die de (wilde) bij letterlijk tot in zijn haarvaten wil leren kennen.

Lees meer

Peter van der Eijnden volgt Theo de Rooij op als bijenhouder van Villa Augustus. Wat kom er allemaal bij kijken? De twee mannen praten ons bij over hun liefhebberij. Die gaat díep!

Lees meer
Peter van der Eijnden (l) en Theo de Rooij

Peter van der Eijnden (l) en Theo de Rooij